Vítejte na stránkách moderní organizace s tradicí 100 let.

Archív zpráv

Tato rubrika je více méně náhled do archívu. Dozvíte se zde co se dělo v TJ Sokol LnJ v uplynulých letech.

Vážení spoluobčané,

kalendářní rok s letopočtem 2015 se neúprosně blíží ke svému konci a tak mi dovolte vás již třetím rokem informovat o dění v místní početné organizaci TJ Sokol Luka nad Jihlavou. Pojďme si přiblížit, co se všechno v letošním roce na poli jednoty událo.

Na úvod zmíním, že naše jednota rozšířila svou základnu na 139 členů, což se při zvýšení členského příspěvku, ne všem jednotám v rámci župy podařilo. V rámci TJ fungují mládežnické oddíly florbalu, tenisu a mladé najdeme i mezi lyžaři či stolními tenisty. Dospělé oddíly se všechny zachovaly a naopak nám přibyli nadšenci pro moderní sport badminton, který je nově možný hrát v Sokolovně. Případní zájemci z řad nečlenů si mohou kurt pronajmout včetně zařízení.

Pochlubit se můžeme i prvním sportovním oddílem(pozn. hrající oficiální soutěž), mladými florbalistkami, které se zúčastnily florbalového turnaje O pohár komise OV ČOS v Třebíči a obsadily 7.- 8. místo v těžké konkurenci dívek a především starších a zkušenějších chlapců z celé republiky. Od listopadu dívky začínají hrát župní florbalovou ligu v rámci župy plk. Švece. Připomínám, že i nadále probíhá nábor dívek od 14 let do 25 let. Případné zájemkyně ať se obrátí na mail: vt.agu@seznam.cz. Na jaře se uskutečnil první ročník domácího mládežnického florbalového turnaje CATS CUP pro širokou teenagerovskou mládež(viz. ilustrační snímek).

Mezi další pravidelné sportovní akce pořádané TJ Sokol Luka nad Jihlavou, které bych rád zmínil, patří i volejbalová soutěž amatérů LPL, která na podzim odstartovala již třetí ročník. Uskutečnil se i jubilejní 5. ročník velkého venkovního volejbalového turnaje. Naši dospělí tenisté se zúčastnili několika okresních turnajů, tenisová škola uspořádala soustředění u moře a turnaje, šermíři se zúčastnili pravidelných turnajů a prezentačních akcí, stolní tenisté pořádali velikonoční turnaj a samozřejmě naši členové stáli u pořádání tří tradičních tanečních zábav, které proběhly bez komplikací.

V neposlední řadě je potřeba poděkovat Městysi Luka nad Jihlavou za mediální a finanční podporu sportovních akcí, fungování mládeže, ale především za finanční dar, který pomohl velkou měrou k rekonstrukci a zkrášlení Sokolovny.
Dovolím si říct, že je nyní budova Sokolovny připravena důstojně hostit nejen sportovní klání, ale především kulturní akce většího charakteru. Potřeba je poděkovat i všem členům, kteří se dobrovolně podíleli velkou měrou na realizaci rekonstrukce. Pokud shrneme brigádnické práce, tak se podařilo oškrábat zdi a vymalovat další prostory Sokolovny, renovovat dveře a vyměnit kliky, natřít postupně zábradlí, radiátory, potrubí, venkovní plot, hlavní vchod, vyzdobit okna a pódium závěsy, nalepit na strop logo jednoty, opravit dřevěné obložení, opravit odpady WC, atd. V nadcházejícím funkčním období plánujeme pokračovat v opravách výčepu, v rekonstrukci toalet a šatny, což trochu komplikuje finanční náročnost zamýšlených etap.

Pokud by měl kdokoliv z veřejnosti zájem vstoupit do některého oddílu místní tělocvičné jednoty, přijít si zacvičit či zde uspořádat nějakou sportovní či kulturní akci. Není nic lehčího než nás kontaktovat na e-mail vt.agu@seznam.cz anebo přes webové stránky http://tjsokol-luka.7x.cz/. Rádi vám poskytneme plnohodnotné informace. Těšíme se na vás!

Ing. Marek Mašát
jednatel TJ Sokol Luka nad Jihlavou
Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a tak mi dovolte předčasně trochu bilancovat a informovat vás o činnosti TJ Sokol Luka nad Jihlavou v roce 2014. Na začátku je potřeba podotknout, že výbor jednoty místní TJ zůstal i v tomto roce ve stejném složení a zasloužil se opět o velký kus práce.

V současné době eviduje místní jednota celkem 127 členů. Přičemž především tenisová škola má tendenci rozšiřovat naši mládežnickou základnu. Pro letošek se můžeme pochlubit i novým oddílem dospělých. Pod křídla TJ totiž přešla skupina historického šermu Bellátor.

Rád bych vás nyní informoval o provedených pracích v sokolovně. Výbor jednoty si zadal pro letošní rok jako prioritní cíl částečnou rekonstrukci sokolovny v podobě opravy zdí a vymalování hlavního sálu. O drobné zednické práce a údržbu se postaral Karel Všetečka. Na rekonstrukci sálu se velkou měrou podílel oddíl historického šermu Bellátor pod vedením Daniela Fraje. Sál byl nejprve zbaven starých vrstev výmalby, štukován a následně vymalován skupinou dobrovolníků z řad místní TJ Sokol, kteří svým nasazením dokázali oškrabat a vymalovat i malou galérku, podkrovní bar a prostor před výčepem. Ve výčepu byla nainstalována nová pípa a byla provedena oprava elektroinstalace. Pořídily se nové hasičské přístroje, plastové kontejnery na odpad, úklidové a mycí prostředky, nová volejbalová síť s příslušenstvím a hodiny. V současné době řešíme s ÚM Luka nad Jihlavou projekt na rekonstrukci toalet. Plánujeme rovněž další etapy rekonstrukce jednotlivých částí sokolovny, což je ovšem náročné především z hlediska financí. Na spadnutí je i oprava plotu před sokolovnou, která by se měla realizovat do konce letošního roku.

Našim hlavním cílem je nabízet sportovcům a návštěvníkům kulturních akcí v sokolovně adekvátní zázemí s určitým standardem a přilákat místní občany zpět do sokolovny. Pevně věřím, že se tak po etapách děje a budu rád, když se sokolovna stane zdejším centrum kultury a sportu, za které se nemusí našinec stydět.

V rychlosti se zmíním i o antukových kurtech. Kurty byly pro letošek opět sportovně hodně vytížené. Je vidět, že oddíl tenistů a volejbalistů se o celý areál kurtů pečlivě a svědomitě stará. Co se podařilo během letošní sezóny uskutečnit? Proběhla tradiční jarní a podzimní brigáda. Volejbalový kurt č. 3 získal novou antukou kvalitnější povrch. Mezi stromy byla instalována maskovací plachta pro stínění sluníčka. Dále byl areál osazen lavičkami a umístili jsme u vchodů popelnice na odpad. Byla zvětšena nářaďovna a opravena její střecha. V interiéru pak byla opravena elektroinstalace. Na plotech oddělující kurty byly připevněny plachtové clony. Nakoupila se nová tenisová síť a síťovačka.

Budova bývalé ubytovny se zakonzervovala a to z bezpečnostních důvodů, jelikož tento prostor byl neoprávněně navštěvován vandaly z řad mládeže. Spodní část budovy je pak využita jako zázemí pro návštěvníky kurtů a pořádání turnajů. Ke kosení trávy byl pořízen křovinořez a členové TJ se starají o kosení zeleně.Jaké akce jsme letos pořádali? Konaly se dva volejbalové turnaje(zimní a letní). Začal druhý ročník meziokresní volejbalové ligy. Uskutečnily se dva mládežnické tenisového turnaje a fedrový turnaj v šermu. Pořádali jsme velikonoční a pouťové zábavy.

Pokud by měl kdokoliv z veřejnosti zájem vstoupit do některého oddílu místní tělocvičné jednoty, přijít si zacvičit či zde uspořádat nějakou akci. Není nic lehčího než nás kontaktovat na e-mail vt.agu@seznam.cz anebo přes webové stránky http://tjsokol-luka.7x.cz/. Rádi vám poskytneme plnohodnotné informace. Těšíme se na vás!
Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vás informovat o dění v místní jednotě Sokola Luka nad Jihlavou. Tento rok přinesl důležitou organizační akci a to valnou hromadu. Na ní byl zvolen nový výbor jednoty(podrobněji v rubrice Kontakty). Ten se hned od počátku svého fungování začal bezodkladně věnovat projednání nutných změn. Byly stanoveny priority v podobě opravy a zkvalitnění zázemí sportovišť. Samozřejmě je potřeba podotknout, že vzhledem k omezeným finančním možnostem se řešilo to nejnutnější. Byla tedy pořízena nová antuka na kurty, která by měla podle odhadu vystačit na dalších deset let. V sokolovně byla provedena oprava světel, topení a byly obnoveny lajny kurtu. Po několika letech byly vyčištěny rýny a byla opravena vstupní branka. V kritickém stavu je nyní plot před sokolovnou, který se musí co nejdříve opravit. Dále se bude řešit namátkou nové oplocení kurtů, vybudování zázemí kurtů, vymalování sokolovny, drobné zednické opravy a plánuje se i rekonstrukce toalet . Mezi organizační úspěchy řadíme projekt tenisové školy pro děti. Pořádání tenisového a volejbalových turnajů, které si už vybudovaly tradici a získávají věhlas i mimo hranice našeho okresu.

Ing. Marek Mašát
jednatel TJ Sokol Luka nad Jihlavou

Vážení spoluobčané,

možná jste si všimli, že na podzim byl kolem sokolovny čilý ruch. Pustili jsme se po několika letech do rekonstrukce sokolovny. Nechali jsme udělat novou střechu, nové obložení sálu sokolovny, dále se vybrousily a nalakovaly parkety a vymalovala celá sokolovna.

 

Rekonstrukce stála celkem 780 000,- Kč. Touto cestou bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Luka nad Jihlavou, že nám poskytl nemalé finanční prostředky, bez kterých bychom se do rekonstrukce pustit nemohli. Nesmím také zapomenout na odpracované brigádnické hodiny členů T.J. Sokol , protože bez nich by se celá akce nezdařila.

 

Doufám, že se nám podaří sehnat další finanční prostředky a budeme v opravách pokračovat. Plánujeme výměnu oken, dveří, novou fasádu a modernizaci vnitřního vybavení.

 

Menší opravy jsme v posledních měsících provedli i na ubytovně, abychom mohli poskytnout ubytování zahraničním pracovníkům firmy Pleas. I s ubytovnou máme smělé plány. Chtěli bychom ji celou opravit a vytvořit dobré podmínky pro celoroční rekreaci. Ovšem vše záleží na finančních prostředcích.

 

Dále chceme vybavit sokolovnu novým sportovním náčiním, a tím přilákat nové členy.V současnosti funguje pod T.J.Sokol celkem 8 oddílů, ale rádi bychom jejich počet zvýšili.

 

Kroky, které v současné době podnikáme, směřují k tomu, aby se areál T.J.Sokol Luka nad Jihlavou stal centrem kulturního a sportovního vyžití v Lukách. Doufáme, že se nám to podaří.

 

Ing. Milada Hlávková

jednatelka T.J.Sokol Luka nad Jihlavou

 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (583 | 37%)
Ne (522 | 33%)
Děkujeme Vám za návštěvu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one